Winter Universiade 2019 Pair

1st Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN ( RUS) 

2nd Anastasia POLUIANOVA / Dmitry SOPOT (RUS) 

3rd  Alexandra KOSHEVAIA / Dmitry BUSHLANOV (RUS)

4th Zhansaya ADYKHANOVA / Abish BAYTKANOV (KAZ)

Medal Ceremony |Gold Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN (RUS) |            |Silver Anastasia POLUIANOVA / Dmitry SOPOT (RUS) |

|Bronze Alexandra KOSHEVAIA / Dmitry BUSHLANOV (RUS)| 

SP 1st Anastasia POLUIANOVA / Dmitry SOPOT (RUS) 

 SP 2nd Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN (RUS) 

SP 3rd Alexandra KOSHEVAIA / Dmitry BUSHLANOV (RUS) 

SP 4th Zhansaya ADYKHANOVA / Abish BAYTKANOV (KAZ)

0コメント

  • 1000 / 1000